KiB – Kurs i mestring av belastning

KiB – Kurs i mestring av belastning 

Hvem er kurset for?
Kurset passer for deg som ønsker å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger og stress. Belastningene kan være knyttet både til helse, arbeids- og privatliv.

Kurset går over 10 ganger og ledes av utdannet og godkjent kursleder.

Reaksjoner på overbelastning/vedvarende stress kan være:
Fysiske reaksjoner som muskelspenninger, tretthet, slitenhet, uro og søvnvansker.
Fysiologiske reaksjoner som svekket immunforsvar, hormonelle og nevrologiske endringer.
Følelsesmessige reaksjoner som mindre glede, nedstemthet og irritabilitet.
Tankemessige reaksjoner som konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling, kynisme, mistenksomhet og vansker med å ta avgjørelser.

Teorigrunnlag:
Kurset er basert på kognitiv adferdsteori. I tillegg er det benyttet kunnskap om stress, belastning og mestring. Deltakere får utlevert kursboken Kurs i mestring av belastning som anvendes aktivt i hele kursperioden. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og psykolog Trygve A. Børve.

Formål med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til helse, arbeids- og privatliv. Med mestring menes en måte å håndtere belastningen på som oppleves som tilfredsstillende for den enkelte.

Pris: 750 kr

 

Er du interessert i å delta på neste kurs så kan du bli henvist via fastlegen din eller ta kontakt direkte med Frisklivssentralen.
Mail: frisklivssentralen@alstahaug.kommune.no
Tlf: 902 18 726 / 75 07 52 71