Friskliv ansatt

Friskliv ansatt er et tilbud til ansatte i Alstahaug kommune som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. 

Tilbudet omfatter hjelp til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt eller søvn. Ansatte får tilbud om en helsesamtale med veileder fra Frisklivssentralen. Arbeidsgiver kan henvise til frisklivssentralen og gi fri slik at samtalen kan gjennomføres i arbeidstiden.

Ta kontakt for mer informasjon eller for å gjøre en avtale.