Frisklivsopplevelse

I løpet av året legger vi opp til tur ca 1 gang i måneden. Vi går for eksempel på tur til Vakkerdalen, gapahuken på Radåsen, Fjellsåsen, Vettfjellet, Haugsneset og Varden. Deltakere på turen bestemmer tempo.

De fleste turene starter klokka 9.00 med oppmøte ca 8.40 på Frisklivssentralen. Ha med niste og klær etter vær.
Turene blir annonsert på Frisklivssentralen.

Alle som har lyst å bli med er velkommen!

Hilsen oss på frisklivssentralen