Motivasjon

Alle har en motivasjon

Vi har alle vaner og handlinger som vi i ulik grad er motiverte for å endre. Gjennom helsesamtalen på frisklivssentralen finner vi ut hvor i endringshjulet du er og hva som kan hjelpe deg best videre.

Ansatte på frisklivssentralen er kurset i motiverende intervjuendringsfokusert rådgivningatferdsendring og hvordan de kan stimulere til helsefremmende adferd.

Dette kan du tenke gjennom:

 • Hva motiverer deg?
 • Hva er dine grunner for endring?
 • Hvilke gevinster vil du ha av å endre?
 • Har du tidligere erfaringer som du kan dra nytte av? Hva kan bidra til at du greier det denne gangen? Ofte må det til flere forsøk for å lykkes. Bruker du alle forsøkene konstruktivt, vil det gå bedre for hver gang

Vær oppmerksom på at endring av vaner:

 • Tar tid
 • Krever innsats
 • Forutsetter at du erkjenner nå siuasjonen og bestemmer deg

Ta små skritt av gangen og legg merke til de endringene du faktisk får til. Skriv gjerne logg.

Vårt utgangspunkt:

 • Vi endrer oss av egne grunner; vi respekterer deg og dine grunner
 • Det passer aldri helt å endre seg, det må tilpasses situasjonen du er i
 • Må man være 100% motivert for endring? Vi både vil og ikke vil. Det grunner til at vi gjør som vi gjør, og det er helt greit! Alt må ikke kuttes ut, kanskje vi heller kan legge til noe?
 • Alle kan få til noe!

Det er lurt å sette SMARTE mål:

 • S  pesifikt: “Gå 15 min daglig”, fremfor “Trene mer”
 • M  ålbart: Det må kunne måles for å kunne oppnås
 • A  kseptabelt:  “Trene 1 t daglig” er ikke akseptabelt for alle. “Trene 1 time 2 ganger i uka” kan være akseptabelt for flere
 • R  ealistisk: Ikke forandre for mye på en gang
 • T  idsfestet: “De neste 3 mnd” fremfor “resten av livet”. Eller del opp i kortsiktige og langsiktige mål
 • E  valuering: Stopp med jevne mellomrom  å lær av dine erfaringer og bruk det konstruktivt på veien videre