Priser

  • Frisklivsresept:  kr  450,-
  • Helsesamtale:    kr      0,-
  • Halvårskort:      kr   950,-
  • Årskort:              kr 1400,-
  • Fall:                     kr   650,-
  • Bra Mat kurs: 750,-
  • Tobakksfri sammen og Sov godt: 500,-
  • Tankeviruskurs: 400,-
  • Samtale og oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog: kr 0,-

Frisklivsresept: Helsesamtale, kondisjon- og styrketest før og etter 12 uker trening. Du kan trene så mye du vil, se aktivitetskalenderen.

Halvårskort: Tren så ofte du vil på alle treningsgrupper vi har.

Årskort: Tren så ofte du vil, på alle treningsgruppene vi har.

Fall: Fallforebygging er et tilbud til deg som har falt en-to ganger siste året eller har begynt å føle deg ustø. Målet er, med enkle tiltak, å gjøre deg tryggere til beins og redusere risikoen for fall.

Du betaler med kort ved oppmøte første gang.