Frisklivsresept

Frisklivsresepten er et tilbud til deg som har behov for å justere levevaner. Tilbudet starter med en helsesamtale, og gis for 12 uker av gangen. 

Fysisk aktivitet, kosthold,røyk/snusbruk og søvn er vanlige temaer i helsesamtalen. Ved behov gis det tilbud om ytterligere oppfølging. Det utarbeides mål og plan for oppfølgingsperioden. Vi har treninger både inne og ute på dag og på kveldstid.

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om Frisklivsresept, eller ta direkte kontakt med oss.