Tobakksfri

Nå individuelt!

Kurs for deg som synes det er lettere å slutte sammen med andre!

Vi møtes 6 ganger. Din siste røyk/ snus tar du mellom andre og tredje møte, og frem til det jobber vi med motivasjonen. Vi vil også ha mye fokus på hvordan forbli tobakksfri.

Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og psykolog Magne Vik.

Pris: 500 kr for innbyggere i Alstahaug, 1000 kr for innbyggere i omkringliggende kommuner.

Det tilbys også individuell veiledning til tobakksfrihet.