Friskliv ute

Treningen er variert med gange, div intervalltrening, leker, m.m og foregår ute uansett vær. Treningen gir økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær. Treningen er åpen for alle som ønsker å bli i bedre form

Se i aktivtetsoversikten for tidspunkt for treningen.

Treningen blir ledet av fysioterapeut. Oppmøte på Frisklivssentralen.