Sykle til jobben

Regelmessig fysisk aktivitet med moderat intensitet i minimum 30 min pr dag, bidrar til å opprettholde og fremme god helse, samt å redusere risikoen for livsstilssykdommer. Dersom du er aktiv til og fra jobb, vil det bidra til å fremme god helse.

Fra 1.april til 1.oktober har vi “sykle til jobben aksjon ” for alle bedrifter/ avdelinger, de ansatte kan da registrere om de har vært aktive til og/ eller fra jobb. Du vil i tillegg da være med i trekningen av premier! Mer utfyllende informasjon om ”sykle til jobben” og skjema for registrering, kan du laste ned ved å trykke på linkene som følger:   informasjonsskriv og skjema for registrering.

Gjør veien til jobben din aktiv, enten ved å gå eller sykle!

Meld deg også gjerne på Bedriftsidrettens “sykle til jobben”. www.sykletiljobben.no/p/610/forsiden