Depresjon og angst

Depresjon og angst er de mest vanlige psykiske lidelsene i den norske befolkningen. Til en hver tid opplever et betydelig antall mennesker en depresjon eller å ha angst. Både depresjon og angst gir både kroppslige og psykiske symptomer.For mer informasjon se helsedirektoratets sider om depresjon og angst.

Se Frisklivssentralens tilbud KID – kurs i depresjonsmestring

Se Frisklivssentralens tilbud KIB – kurs i belastningsmestring