Kondisjonstest

Mange opplever at det er motiverende å teste kondisjonen!

En test er et konkret utgangspunkt for å sette mål på treningen og gir mulighet til å kontrollere om treningen du gjør har ønskelig effekt.

Vi bruker en submaksimal tredemølletest. Dette er en enkel test som passer for de fleste.

Husk å ta med gode sko til helsesamtalen!